Svitluny – Tarot a numerologie rádce na cestě životem

Egyptský horoskop část 2

15. května 2008 Filed under: Horoskopy — Štítky: — admin @ 13:39:57

Geb

(9. červen – 12. červenec)

Váš Bůh: Bůh země symbolizuje mateřství, bdí nad úrodou a skrývá touhu se obětovat.

Jací jste: Nositelé tohoto boha jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní. Romantičtí, klidní, skromní a trpěliví jedinci, kteří bytostně touží po harmonickém životě, ale v hloubi duše jsou pesimisté. Jste velmi důvěřiví, a to i po mnohých urážkách a nezdarech. Při řešení úkolů a problémů potřebujete nezbytně určitý čas na rozmyšlenou, nesmí se na vás spěchat. Neměli byste volit povolání, která jsou psychicky velmi náročná, protože snadno můžete podlehnout stresům.

Hnací motor: Jste velmi inteligentní, zkušenosti dokážete dobře zhodnotit. I když jste spíše konzervativní, šlechtí vás nesmírná pilnost a pracovitost.

Slabé místo: Chybou je neuvědomění si vlastní síly, zvláště ve vztazích.

Láska a vztahy: Málokdy se uvolníte – máte strach ze zklamání. Jste ale ideální, něžní a vášniví partneři, když cítíte, že jste milováni. Toto božstvo dalo svým nositelům do vínku mateřství, proto – ženy, ale i muži – lpí na svém domově a jsou skvělými a obětavými rodiči.

Váš ideální partner: Usir, Amon, Toth, Eset.

Rada: Měli by jste se naučit žít více v realitě než ve svých vysněných představách.

Sachmet

(13. červenec – 14. srpen)

Vaše Bohyně: Sachmet je lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti. Dohlíží na životní řád a jas.

Jací jsi: Lidé ve znamení této bohyně mají skvělé pozorovací schopnosti a dobře vyvinuté nadání telepatie. Charakterizuje vás také silná vůle, vitalita, vytrvalost, velkorysost a tvořivost. Nemáte o sobě zpravidla pochybnosti, důvěřujete svým schopnostem a kvalitám. Lidé jako vy rádi ovládají ostatní lidi, a to ve smyslu materiálním i duchovním.

Hnací motor: Máte dar rychlých reakcí, vždycky spoléháte na svůj instinkt a postřeh. Umíte říkat pravé věci v pravý čas. Zdoláváte překážky a jdete vytrvale za svým cílem. Přirozená důstojnost vás předurčuje pro významné a reprezentativní funkce.

Slabé místo: Málo shovívavosti, fanfaronství a přílišná autoritativnost.

Láska a vztahy: Nejste jednoduší partneři. Vaše milostné city jsou silné, ale o to hůře se vyrovnávají se zklamáním. Nejvíce trpíte, když jste osamělí. Máte trochu majetnické sklony a jste žárliví.

Váš ideální partner: Anubis, Mut, Sutech, Horus.

Rada: Přestože se sotva dokážete vyrovnat s omezením jakéhokoliv druhu, zkuste trochu ustoupit ze svých vysokých nároků.

Toth

(15. srpen – 16. září)

Váš Bůh: Ptačí bůh si klade za cíl naplnit lidi důmyslem a vynalézavostí. Jeho jasnozřivost brání podvodům.

Vy jste: Patříte k nejproduktiv­nějším lidem. Jste ochotni obětovat své zájmy, abyste mohli plnit svěřené úkoly. Ve vaší povaze je zodpovědnost, přesnost, ale někdy můžete být příliš úzkostní a skeptičtí. Nejste schopni dát volný průběh spontánnosti a máte sklon odporovat všemu, co se neslučuje s vaší představou pořádku a očekávání. Někdy můžete působit hloubavě a tajemně. Při těchto náladách jste vůči ostatním nedůvěřiví, ale přesto nikdy nejste bez přátel a vlivu. Hůře než jiní lidé snášíte přílišnou psychickou a fyzickou námahu.

Hnací motor: Věříte ve své schopnosti, máte bystrý úsudek, cit pro vztahy a chytře toho využíváte ke svým cílům.

Láska a vztahy: Ve společnosti jste ostýchaví a málokdy se odvážíte dát najevo své opravdové pocity. Když se zamilujete, tvé city jsou velmi hluboké a silné, ale snažíte se je většinou zakrývat, máte sklon ke zdrženlivosti a cudnosti. Pokud jste upřímně milováni, jste nevýslovně šťastní.

Váš ideální partner: Hathor, Eset, Usir.

Rada: Vaše dobrosrdečná snaha pomáhat vás může přivést do nebezpečí, že budete zneužíváni.

Sutech

(17. září – 20. říjen)


Váš Bůh: Bůh bouře a pouště ztělesňuje žárlivost, ale zato je povýšen také na boha svobody.

Jací jste: Jste velmi nároční. Chcete podávat nejlepší výkony. Hledáte duševní rovnováhu, toužíte po harmonii a máte obavy, abyste nezklamali. Kritika či neúspěch se vás velmi dotknou a těžko se s nimi smiřujete.
Vede to k tomu, že už nemáte sílu, abyste pokračovali. Sutechova hněvivost se objeví, když se setkáte s nespravedlností – pak jste nekompromisní. Nesnášíte útlak a radši ,utečete“, než abyste se podrobili nespravedlivosti.

Hnací motor: Velmi dobře si uvědomujete možnosti volby. Narodili jste se s pocitem, že musíte pomáhat spravedlnosti a všemu, co je na světě dobré – v tom jste neúnavní. Materiální hodnoty Vás příliš nezajímají.

Slabé místo: Řešíte dilema, kdy zvolit správný okamžik pro čin či rozhodnutí. Nesnadno přiznáváte omyl.

Láska a vztahy: Jste rození diplomaté, kteří dokonce dávájí dohromady nepřátele, aby se usmířili. Dokážete být štědří ke kamarádům, které si neomylně vybíráte s úspěchem.
K růstu potřebujete upřímnou náklonnost a oddanost partnera.

Váš ideální partner: Horus, Amon, Anubis, Sachmet.

Rada: Nesnažte se o dokonalost a radši nechte věci volně plynout. Napravit celý svět není, bohužel, ve vašich silách.

Usir

(21. říjen – 25. listopad)

Váš Bůh: Bůh zemědělství a civilizace symbolizuje nevyčerpatelnou sílu přírody a životnost vegetace. Jací jste: Jste inteligentní a bystří, s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje vás originalita a tvrdošíjnost. Jste nesmírně zvídaví až zvědaví, a pokud vás něco zajímá, nebudete litovat žádné námahy, aby jste se dozvěděli to, co potřebujete. Máte velké ideály a nezabýváte se malichernými věcmi. Snášíte dobře námahu a dovedete čelit nebezpečí.

Hnací motor: Jste zdatní v každodenním životě, máte talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímáte se o vše, co je záhadné a skryté, máte sklony k mystice. Jste stvořeni pro vedoucí funkce – budete nároční, ale velmi oblíbení šéfové.

Slabé místo: Vaši velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Vaše snaha po dokonalosti vás nutí klást vysoké požadavky na sebe i na ostatní.

Láska a vztahy: Jste silné osobnosti, kteří dokážou mistrně maskovat své pocity – třeba žárlivost nebo závist.
Býváte velmi milováni, ale sami doopravdy milujete zřídka. Neznáte proto trable v lásce, svoje oběti necháváte většinou v zoufalství.

Váš ideální partner: Geb, Amon, Hathor, Toth.

Rada: U lidí jako jsi vy, je velmi těžké odhadnout předem, jak budete reagovat. Zkuste lidem trochu víc otevřít své srdce.

Anubis

(26. listopad – 28. prosinec)

Váš Bůh: Bůh s hlavou psa se účastní pohřebních rituálů a převádí duše do bran posvátných míst.

Jací jste: Tito odvážní lidé milují každou činnost spojenou s rizikem. Toužíte po životě (i po lásce) plné dobrodružství a vzrušení. Milujete svět, kde se stále něco děje. Lidé, kteří se k vám chtějí připojit, musí mít vaše tempo. Předbíháte dobu a pohrdáte konvencemi. Jste sobečtí v souvislosti s vaší svobodou a časem. Nechcete jím plýtvat na zbytečnou či nudnou práci. Rádi cestujete a sportujete v přírodě.

Hnací motor: Máte nezávislou povahu a vaše síla spočívá v optimismu a vaše schopnosti nadchnout se. Většinou se brzy postavíte na vlastní nohy. Můžete se zdát lehkomyslní, ale víte moc dobře, co chcete.

Slabé místo: Příliš velká touha vyhledávat dobrodružství by mohla být nebezpečná.

Láska a vztahy: Neumíte poslouchat, ale sami vyžadujete téměř slepou poslušnost. Jste romantičtí a vášniví partneři. Ve svých citech a úmyslech jste čestní a otevření. Věříte v lásku i přátelství trvající léta i poté, co získáte špatné zkušenosti.

Váš ideální partner: Mut, Sachmet, Amon, Sutech.

Rada: Jen velmi těžko se přemáháte a podřizujete druhým. Zkus sami více naslouchat ostatním.

Napsat komentář

Leave a comment

smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík

rejtmon