Svitluny – Tarot a numerologie rádce na cestě životem

Keltský horoskop část 2

16. května 2008 Filed under: Horoskopy — Štítky: — admin @ 11:28:19

Líska

 • Laskavá a netrpělivá
 • 22. 3. – 31. 3.
 • 24. 9. – 3. 10

Nenáročný keř, stejně jako lidé v tomto znamení. Jste nenápadní, nesnažíte se upoutat pozornost okázalými gesty ani plamennými projevy., ale i tak máte vliv. Osobitý půvab pomáhá k dosažení životního cíle. Rádi působíte na veřejnosti, jste společenští. Přívětiví k druhým, někdy až na škod nejbližších přátel, dokážete poslouchat intuici a dle ní se řídit kdy bojovat a kdy ustoupit. Vyšší postavení nezneužíváte. V lásce máte nepředvídatelnou povahu a tak se s ní vaši partneři mohou špatně vyrovnávat. Dobře dokážete překonávat rány osudu. Můžete se vdávat i ženit znovu i v pozdním věku a stávat se ještě rodiči ve věku, kdy ostatní už jsou prarodiči.

Jeřáb

 • Přívětivý a zatvrzelý
 • 1.4. – 10. 4.
 • 4.10. – 13. 10.

Odolný strom, plodí i tam, kde jiné stromy hynou. Proto se dokážete postavit obtížím osudu. Vaše jemnost je silná a vytrvalá. Býváte vkusní s filozofickou povahou. Přemýšlíte o zákonitostech světa a s dokážete přejít poklesky jiných. Víte, že každá mince má svůj rub i líc. Jste manuelně zruční a můžete se projevovat i v uměleckém nadání. Můžete být malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milujete vášnivě, city jsou plné i když nestálé. Máte touhu hledat, těšit se novými lidmi i objevy. Jste skromní a obětaví. Pro druhé dokážete udělat maximum. Motivací je uznání a pochvala. Jste zodpovědní.

Javor

 • Pevný a uzavřený
 • 11. 4. –20. 4.
 • 14. 10. – 23. 10.

Jako jméno stromu je pevné a vyvolává představu hudba i poezie. Tak i vy jste citliví, svou nesmělost a zdrženlivost skrýváte za siláckými slovy a velkými gesty. Svou citlivost skrýváte za ironii. Schováváte se za cyniky, kteří zlehčují vše vážné a patetické. Ale za tvrdou maskou máte poetickou duši. V lásce jste velice složití. Chcete protějšku imponovat a tak mu vnucujete své rozmary. Jste originální v davu nepřehlédnutelní. Inteligentní a ambiciosní, vzdělaní a obdaření vynikající pamětí. Když se o něco zajímáte, lehce si osvojujete informace. Jakmile vás někdo pochopí, tak zjistí, že zná někoho, na koho se tak lehce nezapomíná.

Ořešák někde vřes

 • Vytrvalý a žárlivý
 • 21. 4. – 30. 4.
 • 24. 10. – 11. 10

Strom v krajině nepřehlednutý, stejně tak člověk, který se pod ním narodil. Máte osobitý půvab a šarm. Jste sebevědomí a zvyklí spoléhat sami na sebe. K ostatním jste nedůvěřiví. S lidmi jednáte zdvořile. Ale své záměry dosahujete i tvrdou cestou, dokážete být i zákeřní a nevíte co jsou výčitky svědomí. Jste plní rozporů na jedné straně tvrdí a egoističtí a žárlivý´í partneři, na druhé straně v očích strach. Moc dobře víte, jaké to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Chybí pružnost, což vám na popularitě nepřidá. Přesto jste obdivováni a těšíte se značné autoritě. Máte stejné množství přátel, jako i nepřátel. Neodpočíváte, jste dříči ale také nenecháte odpočívat ani druhé. Respekt u vás budí lidé ve vyšších funkcích a ti, kteří mají ještě pevnější vůli a jsou inteligentnější, než vy sami.

Trnka

 • Živý a společenský
 • 1.5. – 14. 5.
 • 3. 11. – 11. 11.

Jste společenští, okolí se zdáte vyrovnaní, veselí a život bez problému,jen nejbližší vědí, jací jste citliví a jak prožíváte zklamání. Od narození pesimisty. Rozvaha a moudrost jsou vůdci k opatrným a prozíravým činům. Dáváte přednost diplomacii a harmonickým vztahům, ale málokdy je to i ve vlastním domě, zde toužíte po samostatnosti, bez omezování, povinnosti vás skličují i když to nedáváte znát. Život s vámi není jednoduchý, zklamete a jste zaujatí, děti máte rádi a dobře se cítíte v jejich společnosti. Sami od života mnoho nečekat, ale do dětí vkládáte velké naděje, nejsložitější otázky dokážete vysvětlit jasně a jednoduše. Nejste materialisté, ale dokáže vydělat slušné peníze. Nebojíte se práce, jste inteligentní s velkou fantazií.

Kaštan někde hloh

 • Spravedlivý a tvrdohlavý
 • 15. 5. – 24. 5.
 • 12. 11. – 21. 11.

Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v největších parnech.
Člověk zde narozený má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i blízkých. Zastáváte se slabších i nemocných. Těší vás rodinný život, jste oddaní partneři. V kritických situacích pohotově reagujete, zachováváte klid a pevné nervy. Jste zvídaví a společenští. Zajímají vás lidé i jejich problémy, setkáváte se s nimi a tak se stáváte moudrými. Máte ale sklon ke klevetám a jízlivosti. Váš osud závisí na okolnostech a máte-li štěstí na milujícího partnera, dostanete se hodně vysoko. Nevzdáváte se a s překážkami bojujete vytrvale a většinou vítězíte. Můžete být i puritáni. Vyžadujete hodně lásky, ale sami dokážete milovat jen jednou za život a tak těžko hledáte štěstí. Vaše chování může být i vyzývavé a pro ostatní těžko stravitelné. K úplnému rozvoji schopností docházíte pouze tehdy, pokud nacházíte pochopení i porozumění u svých nejbližších.

Jasan

 • Přátelský a věrný.
 • 25. 5. – 3. 6.
 • 22. 11. – 1. 12.

Ztepilý strom, jež kvete dřív, než má listy. Je patronem lidí, milovaných všemi.
Podobně, jako tento strom, tak i vy proteplujete mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se vám daří, tak jste oslňující. Vaše energie i impulsivnost ovlivňuje okolí. Pokud vám něco nevyjde, odklidíte se od stínu a vyčkáváte na novou příležitost. Jste ctižádostiví a velice schopní. Nepodceňujete se a víte, co chcete a svých cílů i dosahujete. Dokážete vykouzlit teplo domova. Rádi až sobecky dosahujete svých cílů, ale je vám odpuštěno, protože jste milí a příjemní. Ctíte lásku jste věrní. Pokud si vyberete životního partnera, nevymění jej za nic na světe. Jste prozíraví, takže vaše manželství je jak z lásky, tak i vyváženo rozumem, Jste prozíraví, sebevědomí a nezávislí.

Habr

 • Přemýšlivý a pořádkumilovný
 • 3. 6. – 13. 6.
 • 2. 12. – 11. 12

Roste v polostínu a jeho dřevo je tvrdé, těžké a pevné. I lidé narození v tomto znamení jsou seriozní, pořádkumilovní a jako vojáci vyžadují přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví vás dokáže vyvést z míry. Jste estéti, kteří dbají o svůj vzhled. Sníte o slávě a milujete pochvalu. Vzestup a úspěch u druhých u vás vyvolává závist. Ve svém okolí těžko snášíte lidi nadané a úspěšné. Vy musíte vynikat. Váš partner musí být přizpůsobivý a diplomatický. Vy jste v lásce nároční, chcete prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, ale sami nevyvíjíte žádnou iniciativu. Takže jste osobu milovanou, ale ne milující. Manželství berete jako závazek, který musíte celý život vzorně plnit a jste věrní. Máte malou důvěru k lidem a sklon stěžovat si na svůj osobní život. Máte smysl pro tradiční hodnoty.

Fíkovník někde réva

 • Něžný a líný
 • 14. 6. – 24. 6.
 • 12. 12. – 20. 12

Originální, pružní a nezávislí. Dokážete kolem sebe šířit nakažlivou vůni bezstarostnosti. Máte smysl pro humor i vrozenou intuici, jste oblíbení v mezilidských vztazích šikovný. Jste hraví a dokážete se radovat z maličkosti. Milujete jak děti, tak i zvířata a oni milují vás. S osudem si pohráváte, ale máte štěstí. Z nepříjemnostmi si poradíte svou inteligencí a prozíravostí. Obtížné překážky neřešíte, dobře víte kdy ustoupit a obejít je. Ostatně vše složité vás unavuje, neboť jste dost líní. Někdy působíte dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou. Vše, co chcete, také uskutečníte. Milujete rodinný život a vaše vřelost i kamarádství z vás dělají zábavného partnera i rodiče, se kterým druhé baví svět. Jste realisté, iniciativní, pokladem pro své blízké a stojí za to vstoupit s vámi do manželství, nepatříte k romantickým milencům, raději prosté city než velká fantazie. Máte potřebu stálosti a jistoty. Pozor na přehnanou citlivost a impulsivnost.

Bříza

 • Bystrá a nedůtklivá
 • 21. 6. – letní slunovrat

Krásná a elegantní symbolizuje osobu s dobrým vkusem. Jste jemní a citliví, nenároční. Největší problém můžete mít sami se sebou. Žijete vnitřními úzkostmi a nejistotami. Potřebujete vedle sebe partnery moudré a trpělivé. Když takové najdete, proměníte se v sebejisté lidi, nesmírně pracovité, svědomité, přesné a úspěšné. Jste inteligentní a fantazie vám zaručuje úctu okolí. Milujete přírodu a rozumíte ji. Vaše vnitřní citlivost vám pomáhá ve vztazích s dětmi i zvířaty. V lásce se umíte rozdat a charakterizuje vás stálost v citech pokud najdete partnera narozeného ve stejný den, prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát. Jste inteligentní i bystří, k práci přistupujete tvůrčím způsobem. A tato schopnost vám otvírá všude dveře. Nevnucujete nikomu své sympatie a ni nálady. Nezneužíváte pomoc ani ochotu. Jste skromní až puritánští. Jste vlídní a inteligentní.

Buk

 • Vytrvalý a přísný
 • 21. 12. – zimní slunovrat

Jste urostlí a krásní, dožíváte se vysokého věku a zachováváte si vlastnosti mládí. Vždy upraveni, občas až koketní. Dosahujete úspěchu v jakékoliv oblasti, žít začínáte až okolo 40 roku života, kdy již máte nahromaděné zkušenosti. Jste úspěšní v práci máte-li pevné rodinné zázemí – také v osobním životě. Ve zralém věku prožíváte jaro., kvetete a překypujete vitalitou., šarmem i elegancí. V mládí můžete mít problém sami se sebou a proto ve své blízkosti potřebujete člověka, který Vám bude oporou a zbaví vás nejistoty i úzkosti. Teprve ve středním věku se tohoto zbavujete a stáváte se neústupným. Jste výborní diplomaté, neomylně dokážete vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí a naopak kdy vyjít do boje. V lásce může chybět fantazie. Občas na vás přichází období štědrosti, ale obvykle se chováte střídmě a pozorně organizujete svůj rozpočet. Neradi se dělíte o svůj majetek. Jste inteligentní, máte organizační schopnosti a zdravý úsudek. Jste materialisté. V první řadě bohatý a teprve potom, pokud to půjde, tak šťastný. Umíte si dobře organizovat život. Snažíte se mít děti, příkladně vést svůj dům a dobře trávit dovolenou. Jste nápadití s organizačními schopnostmi a se smyslem pro realitu. Ve zralém věku sklony k nevěrám, aby jste se ujistili, že nestárnete.

Napsat komentář

Leave a comment

smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík

rejtmon