Svitluny – Tarot a numerologie rádce na cestě životem

MF DNES – zlínská příloha 2.1.2012 – co přinese rok 2012

3. ledna 2012 Filed under: Aktuální — svitluny @ 16:46:16

V pátek proběhl rozhovor mezi mnou a redaktorkou MF DNES, v pondělí vyšla zkrácena verze ve zlínské příloze.

Zde je k nahlédnutí:

mf-dnes-rok-20121

Zde ještě  dodatek co se paní redaktorce už do článku nevlezlo a čím jsem vlastně náš rozhovor začínala:

Rok 2012

Co nám přináší rok 2012 z pohledu numerologie.
Samozřejmě, že každý v tomto roce budeme řešit své karmické úkoly, které  nám plynou z našich životních cest, osobních let i devítiletých cyklů, takže každý zde máme nezávisle na sobě své úkoly,  které musíme prožít, zpracovat a vyřešit. Na tohle každému doporučuji si nechat vyhotovit osobní analýzu daného roku, u každého jednotlivce se bude samozřejmě lišit.

Teď se půjdeme společně podívat na rok 2012, čím je pod barven a co je jeho úkolem, který by jsme měli jako lidstvo splnit, a nebo se aspoň o to snažit.

2 – Už tím, že jsme vstoupili do 2 tisíciletí nám dvojka evokuje krásnou Velekněžku, která nás učí používat intuici, brát vážně a chránit přírodu, být více sdílní, hledat si partnery, se kterými opravdu budeme souznít, ale jelikož nic není bílé ani černé, tak druhá tvář varuje před černou magií a chutí jiným škodit.

0 – Karta Blázna, kterou nám odkývá 0, říká, nebojme se vykročit do nového, i když neznáme ještě cíl, ale také poukazuje na to, že by jsme měli být duševně vyspělejší než v letech začínajících číslem 19. Na to, aby lidstvo k tomuto vykročilo, má celých prvních 100 let tohoto období. Období od roku 2000 do roku 2100.

12
– A teď  pro nás velmi diskutované číslo 12, která odkrývá  kartu Visatce. Což je jedna ze zásadních karet letošního roku – ta nás upozorňuje na možnou zatuhlost, zkostnatělost a také na to, že by jsme se měli dívat na problémy z jiného úhlu pohledu. Může jít i o rozpady vztahů, které jsou již přežité, rozpady všeho, co už nemá budoucnost, co je zkostnatělé. Může jít i o politiky. Může také symbolizovat nemoc celé planety. Může být také stagnace v prosperitě průmyslu, obchodu, o kterých už se dlouhodobě ví, ale nikdo to zatím nechtěl řešit. Takže v letošním roce může vyjít najevo vše, před čím se zavíraly oči a nyní se to bude muset řešit.

5 – Co se máme v tomto roce naučit – z čeho poučit o tom hovoří karta číslo 5, a to je karta Velekněze. V roce 2011 jsme byli pod Císařem, který po nás chtěl řád a pořádek, ale jeho záporná tvář byl také despotický vládce. V letošní roce karta Velekněze hovoří o tom, že by jsme měli být zodpovědní, to co známe dát světu, nebát se vyjít ze své ulity a učit ostatní, co umíme my sami.Také nás upozorňuje na morální čistotu – zda ji však jsme schopni uplatnit, je jen na nás samotných. Velekněz nabádá k důvěře, k vyššímu poznání, ale také k dodržování etiky. Tím pádem budeme zkoušeni, jak si s tím vším dokážeme poradit.

Z numerologického pohledu nám číslo 5 říká – jděte se svým zbožím na trh, nebojte se dělat změny ve vlastním i profesním životě, ale dávejme pozor, aby to byly změnu k prospěchu ne jen nás samotných, ale aby neškodily ostatním. Služební cesty mají přednost, také to, že máme pracovat na tom, co známe a dávat to dál. Ale také varuje, že po jedné straně, jako by dával křídla, ale po druhé straně také láká k neřestem a možná proto nás nabádá velekněz k zodpovědnosti a etice,  protože rok číslo 5 může svádět k nevěrám. Ale jak už jsme psala v úvodu, vše se odvíjí i od každého človíčka a jeho osobních vibrací. 

Co se týká naši republiky, když vezmu její vznik k 1. 1. 1993, tak ta má za úkol se prvních 21 až 22 let učit samostatnosti, odpovědnosti, asertivitě a hlavně nebýt na nikom závislou, což se ji bohužel od začátku nějak nedaří. Proto si myslím, že vstup do EU nebylo pro ni to pravé ořechové. To, že měla naběhnuto ustát samostatnost – to po Sametové revoluci měla, ale bohužel se zničilo vše, co bylo vybudováno – ať už se to týkalo JZD v zemědělství, školství, které nám závidělo i USA, atd. – bohužel začal silně převládat dovoz nad vývozem a zvyšoval se náš státní dluh, který za posledních 10 let roste raketovým způsobem, což o učení se samostatnosti, asertivitě a stáni na vlastních nohou moc nevypovídá.

Letošní rok má za úkol – pod vibrací tarotové karty 7 což je kartou Vozu – vrátit náš stát na původní cestu, ze které sestoupil. Zda se to povede, záleží jen na našem státě, jeho vedení, ale také na našich spoluobčanech. Vibrace tohoto roku může vyvolávat různé změny, nečekané zvraty, házet klacky pod nohy, kde se to bude nejméně očekávat – prostě nutit nás se zastavit a rozjet naši republiku směrem, pro který byla určena- životní úkol našeho státu je být sice nápomocný pomoci ostatním, ale hlavně se má starat o svou rodinu, což jsme my všichni občané v něm. Kdy nastoupí na plnění svého úkolu je však jen na nás a těch, co jsme si zvolili. Čím déle to bude trvat, tím horší to později může mít důsledky. Možná je dobré nasadit už opravdu krok k samostatnosti, a tím pádem začít dosahovat úspěchu a mít sílu začít se prosazovat. Také by jsme měli být přiopraveni vzít na sebe větší odpovědnost, ale také varuje před přeceňováním se a bezohledností.

Z numerologického pohledu rok 7 pod vibrací jedničky, pod kterým se rok našeho státu nachází, může v něm vyvolávat různé změny i zvraty, když to bude nejméně očekávat. Hlavně, pokud se bude snažit být závislým, místo toho, aby využíval vlastních schopností. Zvraty, které mohou letos nastávat, mají přivést náš stát k jeho původní síle a samostatnosti. Jak se to bude dít, záleží jen na nás samotných.


Napsat komentář
  1. Dík za zajímavý horoskop, spíše úvahu, jak by to mělo vypadat. Protože nevím, zda naši politici tu morální etiku vůbec znají :-(

    Komentáře by Jiřina — 9. ledna 2012 @ 13:27:10

  2. Tak to už já, ani numerologie s tarotem ovlivnit nedokážeme.

    Komentáře by svitluny — 9. ledna 2012 @ 13:36:09

Leave a comment

smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík smajlík

rejtmon